Scriptiebegeleiding HBO- & universitaire studenten

Grote affiniteit met scriptiebegeleiding
Aan het einde van haar HBO- en universitaire studie heeft Ellen van Schaik kunnen ervaren wat het is om met een grote mate van zelfstandigheid een scriptie af te ronden. Haar scriptie-trajecten verliepen vlot en succesvol, maar zij zag om zich heen dat andere studenten de afronding van hun studie veel lastiger vonden. Haar eigen ervaring en die van haar mede-studenten, gecombineerd met haar advieservaring bij KPMG en diverse rapportage-trainingen inspireerde haar om haar ervaringen te bundelen in de scriptiebegeleiding die zij studenten biedt.

Uitsluitend maatwerk
Studenten kunnen op een verschillend moment ‘vastlopen’ met hun scriptie: sommigen vinden de start lastig: een goede probleemstelling, deelvragen of methodische verantwoording, anderen lopen vast in de uitvoering en een derde groep lukt het maar niet om de scriptie op een goede manier af te ronden, al dan niet na feedback van de begeleider vanuit het opleidingsinstituut. Ellen van Schaik biedt maatwerk per casus en houden meestal een combinatie van twee varianten in.

Coachingsvariant
Deze variant is het meest geschikt voor iedereen die OF die aan het begin staat van zijn/haar scriptie en voor iedereen die feedback heeft gekregen van zijn begeleider en het gevoel heeft: ik moet opnieuw beginnen om een betere start te hebben OF die tijdens het schrijven van zijn scriptie de materie beter wil doorgronden: waarom doe ik wat ik doe en hoe schaaf ik het bij; waar ligt de sleutel?
Door coaching ben je ZELF beter in staat bent om je scriptie op een hoger plan te tillen. De coachingsvariant krijgt vorm door een persoonlijk gesprek van maximaal twee uur. De kosten hiervan zijn eur 50 per uur. Daarna ben je in staat om heel zelfstandig aan je scriptie verder te werken. Eventueel kan coaching ook via Skype plaatsvinden. Deze vorm kost eur 40 per uur.

Redigeervariant
De redigeervariant is het meest geschikt voor iedereen, die een ‘goede rode draad’ in zijn scriptie heeft, maar tekstueel ‘klem zit’. Deze variant gebeurt per mail. Redigeren kost eur 30 per uur.

Tot slot
Studenten van alle studierichtingen zijn welkom. Door de bedrijfskundige achtergrond van Ellen van Schaik weet zij zelfs in een bepaalde mate inhoudelijk met studenten mee te denken. Bovendien zijn voorbeeld-scripties voorhanden. Ten slotte zijn meer dan 30 referenties aanwezig van afgestudeerde studenten, die op verzoek te tonen / benaderen zijn.

Voor mailadressen en telefoonnummers, zie contactpagina.